تبلیغات
کمیته دانش آموختگان ودانشجویان لرستانی دانشگاه های تهران (انجمن لرستانیها) - اداره كشور را به چه كسی باید سپرد؟

اداره كشور را به چه كسی باید سپرد؟

نویسنده :فرزاد عزیزی
تاریخ:یکشنبه 10 خرداد 1388-08:26 ب.ظ

هرچندکمیته و انجمن بطور رسمی از هیچ کاندیدریاست جمهوری ای حمایت نکرده اند اما از انجا که تشویق و ترغیب احاد ملت برای شرکت در انتخابات بدون تردید کمک شایانی خواهد نمود به اعتلای جمهوریت نظام و تنها کسانی که از عدم مشارکت شادمان هستند دشمنان انقلاب وملت اند بنابراین  در روز های باقی مانده تا انتخابات سعی در ارائه مقاله هائی داریم که هدف از انها فقط روشنگریست ومسئولیت جبهه گیری های احتمالی نیز بر عهده نویسندگان خواهد بود زیرا به نظر ما هر 4 کاندیدی که شورای نگهبان تایید نموده است لایق ریاست رجمهوری را دارند.  

اداره كشور را به چه كسی باید سپرد؟

رئیس جمهور آینده كشور بهتر است كسی باشد كه واجد شرایط زیر باشد:

خصیصه رئیس جمهور صداقت و راستگویی باید باشد تا بتواند قلوب ملت را به نظام نزدیك كند و دورویی ها و دو چهرگی ها را از جامعه دور سازد .

فضای انتخاباتی این دوره شرایطی را ایجاد كرده كه برخی از كاندیداها از فقر اقتصادی موجود كه مسبب آن رویكرد اقتصادی حاكم بر جامعه است سعی دارند حداكثر بهره را از این رهگذر ببرند و با وعده و وعید های عوام فریبانه رای مردم را كسب و قدرت را بدست بگیرند .

این درد بزرگی است كه در یك جامعه یا یك كشور ، آنهم كشور بزرگ و پر آوازه ای مثل  ایران  با پیشینه ای درخشان ، تنزل به حدی باشد كه كسی به خود جرات بدهد به جای وعده های عمران و آبادانی ، توسعه اقتصادی ، توسعه فرهنگی ، توسعه علمی ، اجرای زیر ساختها  و....  به مردم وعده نان بدهد تا از این طریق رای  مردم را كسب نماید .

جامعه چقدر باید به انحطاط كشیده شده باشد ، فقر چقدر چهره كریه خود را باید نشان داده باشد عزت انسانی به چه حد باید لگد كوب شده باشد تا جامعه ای  وادار شود كه برای تامین آب و نان عزت وكرامت انسانی خود را هدیه كند .

شنیده بودیم كه همیشه ولی نعمت و مخدوم  به خادم خود لطف می كند و برای او مستمری تعیین می كند و یا دست كرامت به جیب برده و بخشی از نیاز مالی ومادی خادم و مستخدم خود را به او اعطا نماید ولی در طول تاریخ نشنیده بودیم كه خادم بر اموال مخدوم دست یازیده و از داشته های خود مخدوم اورا مرهون الطاف كریمانه قراردهد ، گویا روزگار دگرگون گشته و جای خادم و مخدوم عوض شده است و جالب اینكه خادم به مخدوم فخر بفروشد .

اداره كشور را به چه كسی باید سپرد؟

رئیس جمهور آینده كشور بهتر است كسی باشد كه واجد شرایط زیر باشد:

خصیصه رئیس جمهور صداقت و راستگویی باید باشد تا بتواند قلوب ملت را به نظام نزدیك كند و دورویی ها و دو چهرگی ها را از جامعه دور سازد .

فضای انتخاباتی این دوره شرایطی را ایجاد كرده كه برخی از كاندیداها از فقر اقتصادی موجود كه مسبب آن رویكرد اقتصادی حاكم بر جامعه است سعی دارند حداكثر بهره را از این رهگذر ببرند و با وعده و وعید های عوام فریبانه رای مردم را كسب و قدرت را بدست بگیرند .

این درد بزرگی است كه در یك جامعه یا یك كشور ، آنهم كشور بزرگ و پر آوازه ای مثل  ایران  با پیشینه ای درخشان ، تنزل به حدی باشد كه كسی به خود جرات بدهد به جای وعده های عمران و آبادانی ، توسعه اقتصادی ، توسعه فرهنگی ، توسعه علمی ، اجرای زیر ساختها  و....  به مردم وعده نان بدهد تا از این طریق رای  مردم را كسب نماید .

جامعه چقدر باید به انحطاط كشیده شده باشد ، فقر چقدر چهره كریه خود را باید نشان داده باشد عزت انسانی به چه حد باید لگد كوب شده باشد تا جامعه ای  وادار شود كه برای تامین آب و نان عزت وكرامت انسانی خود را هدیه كند .

شنیده بودیم كه همیشه ولی نعمت و مخدوم  به خادم خود لطف می كند و برای او مستمری تعیین می كند و یا دست كرامت به جیب برده و بخشی از نیاز مالی ومادی خادم و مستخدم خود را به او اعطا نماید ولی در طول تاریخ نشنیده بودیم كه خادم بر اموال مخدوم دست یازیده و از داشته های خود مخدوم اورا مرهون الطاف كریمانه قراردهد ، گویا روزگار دگرگون گشته و جای خادم و مخدوم عوض شده است و جالب اینكه خادم به مخدوم فخر بفروشد .

اگر نگاه رفع نیاز روز مره رواج پیدا كند و همه گیر شود آنگاه بایستی با چراغ گرد شهر گشت تا بلكه كرامت انسانی را در زوایای تاریك و دور از دست رس پیدا كرد كه خدا كند به آنجا نرسیم .

اگر بپذیریم كه می پذیریم . مردم ولی نعمت اند و مخدوم ، مردم صاحب ثروتند (مالك بیت المال ) و دولت خادم ، آنگاه بایستی خادم خود را ( اجیر مخدوم و حقوق بگیر مخدوم بداند ) و طبیعتا از مخدوم دستور كار بگیرد .

وقتی مخدوم بیت المال خود را دراختیار خادم قرار می دهد از او انتظار دارد كه :

اولا : از این اموال به نحو مقتضی حراست و حفاظت كند تا مورد دستبرد سارق یا سارقین قرار نگیرد .

ثانیا : به او اختیار می دهد تا از این ثروت در جایی سر مایه گذاری كند كه ارزش افزوده بیشتری برای او ایجاد نماید یعنی سرمایه گذاری كند نه هزینه ، به تعبیری بودجه بندی عمرانی موثر داشته باشد تا زیر ساختهای توسعه یافتگی مهیا گردد .

ثالثا : به دولت اختیار می دهد تا كرامت انسانی و عزت و شرف او را به رخ دنیا بكشاند و بزرگی و بزرگ منشی او را به جهانیان بشناساند و او را در اوج عزت نگاه دارد .

ملت خادم خود را اجیر كرده است با شرایطی كه خادم آن را پذیرفته تا هر آنچه خیر و صلاح ملت است از حیث جان و مال و حیثیت و ابروی او حراست و پاسبانی كند دولت اگر به خود می بالد فقط باید به این ببالد كه نوكری این چنین ملتی را به عهده دارد.

بنابراین منتخب مردم به عنوان رئیس جمهور ( رئیس دولت ) باید خود را وامدار ملت بداند نه ولی نعمت آنها و مدافع حقوق مادی ومعنوی مردم باشد و به عنوان امین مردم ، سرمایه آنها را در اموری سرمایه گذاری كند كه ما حصل این سرمایه گذاری، توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی و تولید ملی را به دنبال داشته باشد .

آنانكه در شعار چوب حراج به سرمایه ملی می زنند و می خواهند فقر را با تامین نان شب مردم از بین ببرد عملا گرسنه پروری می كنند تا گرسنه ها را به منظور تامین نان شب همیشه و همه جا به دنبال خود بكشانند و اینجاست كه كرامت انسانی لكه دار خواهد شد در این عصر و زمان با عنایت به اینكه بیكاری به اوج رسیده ، تورم ( اگر ركود اقتصادی دنیا به داد مردم نمی رسید ) افسار گسیخته و مهار ناشدنی می شد  ، تولید ملی به شدت ضربه دیده است ، بازار مصرف ایران جولانگاه تولید كنندگان بیگانه گردیده ( از انواع میوه گرفته تا قند و شكر و شیر خشك و غلات  ونهاده های  دامی ، ارزاق عمومی ، انواع كالاهای مصرفی و ....).

و اگر این روند ادامه پیدا كند روزی خواهد رسید كه كشور تقریبا خود كفا ، به كشوری كاملا وارداتی تبدیل خواهد شد و آن موقع كشور هایی كه هم اكنون با آغوش باز حاضرند بازار مارا از تولیدات خود با حداقل قیمت پر كنند ، اقلام تولیدی خود را با چندین برابر قیمت به ما خواهند فروخت آن موقع برای ترمیم كشتی شكسته ی تولید خیلی دیر خواهد بود همینطور كه حالا هم دیر شده است .

بنا براین مردم بزرگوار كشور باید سعی كنندتفكری را بر بیت المال حاكم كنند كه تولید ملی را ارتقا بخشد كه تنها راه كاهش بیكاری است و همزمان توسعه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایجاد نماید و چالشهای سیاسی و ارتباطات خارجی را ترمیم بخشد .

كشوری كه 18 میلیون هكتار زمین مزروعی دارد چگونه است  كه باید در تامین حداقل مایحتاج ( خورد و خوراك خود ) به بیگانگان محتاج باشد ، اگر میلیونها متر مكعب آب جاری این مملكت در دقیقه به دریاها سرازیر می شود و از طرفی 15 میلیون هكتار زمین دیم را مشروب نمی سازد این درد بزرگی است و این یعنی هدر رفت سرمایه ملی ، آیا نمی توان در یك برنامه 5 ساله 5 میلیون هكتار از این زمینهای مستعد را مشروب سازی نموده و راندمان یك تن در هكتار را به 5 تن در هكتار رساند و كشور را در امر محصولات كشاورزی به خود كفایی رساند و حتی داعیه دار صادرات گردید ؟

فراموش نكنیم كه در طی 2 برنامه پنج ساله اول و دوم در یك اقدام موثر كشور از حیث مواد پروتئینی مثل گوشت قرمز ، گوشت سفید ، تخم مرغ ، شیر ولبنیات به خود كفایی رسید.  ویا در تولید برق (انرژی) كه با كمبود شدید انرژی روبرو بودیم با احداث چندین سد بزرگ و كوچك به خود كفایی رسید .

با حاكم كردن تفكری سازنده می توان از این تجربه بسیار خوب در سایر بخشها نیز به خود كفایی رسید امید وارم مردم فهیم كشورمان این بار نیز كمر همت ببندند و آرا خود را به كسی بدهند كه كشور را از این و ضعیت نجات دهد همچنانكه در 8 سال دفاع مقدس با حد اقل امكانات ضمن اداره كردن جنگ به نحوی كشور اداره شد كه كمبود ها خود را كمتر نشان می داد انشاالله

 مهندس ابراهیم خورشیدی




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
هفت رنگ
شنبه 6 تیر 1388 04:56 ب.ظ
با سلام

سیستم شمارشگر هفت رنگ ، شمارشگری با امکانات جالب

به 2 صورت فلش و متنی

هم برای مشاهده آمار بازدید وبلاگتان و هم برای بالا بردن زیبایی آن

با تشکر
سفیر ادز
یکشنبه 10 خرداد 1388 09:56 ب.ظ
با سلام خدمت شما دوست عزیز
کسب در آمد از وبلاگ و وبسایتتان
چنانچه دارای سایت یا وبلاگ پربازدیدی هستید می توانید با عضویت در سیستم کلیکی سفیر ادز اقدام به نمایش تبلیغات نمایید و به ازای هر کلیک بازدیدکنندگان برروی تبلیغات تا سقف 800 ریال بعنوان پورسانت دریافت نمایید در ضمن جایژه ویزه ثبت نام مبلغ 100000 ریال بن خرید فیلم از سایت سفیر شاپ می باشد که شما می توانید به میزان 100000 ریال از فروشگاه سفیر شاپ هر فیلمی و سریالی که درخواست داشتید انتخاب نموده تا در اولین واریزی پورسانتی که شما دارید برای شما ارسال شود
پرداخت کلیه وجوه و پورسانتها در سیستم تبلیغاتی سفیر شاپ توسط شرکت نگاه پارسیان تضمین شده می باشد در ضمن سیستم ما بر خلاف دیگر سیستم ها که پورسانت بالای در نظر گرفته اند و در موقع واریزی ها اقدام به کلاه برداری می کنند از پورسانت واقعی و واریزی های به موقع و دور از تقلب می باشد
در نتیجه شما می توانید به آسانی و بدون هیچ سرمایه وکاری پولدار شوید
مزیت سیستم تبلیغاتی ما جایزه ویژه آن و بنر های زیبا و با کلیک خور بالا می باشد بهتر است یک بار امتحان کنید
سفیر ادز
http://www.safirads.com

برای ثبت نام از این آدرس وارد شوید
http://www.safirads.com/page-customer_signup.html

سفیر شاپ
از اینجا می توانید سفارش محصول دهید
http://www.safirshop.com/

سایت بزرگ عکس کره ای
اینهم آدرس یکی از تبلیغ کننده های ما
www.koree.ir
سریال تاریخی Iljimae 2008 - ایلجیما زورو كره‌ای
یکشنبه 10 خرداد 1388 09:55 ب.ظ
نام سریال : Iljimae
ژانر : تاریخی - رزمی
تعداد قسمت ها : 20
محصول شبکه : SBS
در دوره ی سلسله ی جوسئون ، ریانگ در روز به عنوان یک گانگستر بی فایده در بازار فعالیت میکرد اما در شب او یه دزد جوانمرد است کسی که از دولتمردان فاسد صاحب منصب دزدی میکرد تا به فقیران بدهد. شهروندان فقیر فقط اون رو به عنوان « ایل جی مائه » می شناختند. بونگ سون دختری خنده دار است که دارای هنر جنگی خوبی است و به عنوان یک کلاه بردار زندگی می کند.
http://shoop.ir/?num=1241769415
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر